Monday, December 24, 2012

Phỏng vấn Ông Nguyễn Văn Cường, Công an đàn áp tín đồ PGHH tại Cần Thơ

Chủ Nhật 23.12.2012      

Thưa quý thính giả, sau một bài luận văn tốt nghiệp của tăng sinh Thích Thiện Huệ thuộc giáo hội Phật Giáo quốc doanh Việt nam tại học viện Phật giáo Việt Nam có tính cách mạ lị giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo và Đức Hùynh Giáo Chủ, một phái đoàn của tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy Việt Nam đã tìm đến học viện này để đòi giải thích nhưng không được trả lời thỏa đáng. Sau đó, một số tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy tại Cần Thơ đã bị công an địa phương đàn áp khi họ căng băng rôn phản đối tại đây. Ông Nguyên Văn Cường, một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo tại Cần Thơ tường thuật với phóng viên quang nam về việc ông bị công an đánh đập như sau:

No comments:

Post a Comment