Monday, December 24, 2012

Lời Chúc Giáng Sinh của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ

Thứ Hai ngày 24.12.2012 
Quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm Đêm Thánh Vô Cùng, của Hùng Lân, qua giọng ca của Hồng Nhung. Sau đây là đôi lời tâm tình chia sẻ của Lm. Nguyễn Hữu Lễ - Chủ tịch Hội Đồng Cố Vấn và Yểm Trợ/ LLDTCNTQ nhân dịp đón mừng Giáng Sinh năm 2012 từ Tân Tây Lan, một quốc gia thuộc Nam bán cầu

No comments:

Post a Comment