Monday, December 17, 2012

Phỏng vấn Huỳnh Thục Vy

Thưa quý thính giả, trước nguồn tin anh Huỳnh Trọng Hiếu bị chận lại không cho xuất cảnh tại phi trường Tân Sơn Nhất dù đã được Sứ Quán Hoa Kỳ cấpVisa, chúng tôi có liên lạc với cô Huỳnh Thục Vy là chị của anh Huỳnh Trọng Hiếu để tìm hiểu sự việc và được cô cho biết thêm tin tức như sau. Xin mời anh Quang Nam.

No comments:

Post a Comment