Thursday, November 8, 2012

Đừng bắt nông dân gánh "Chủ nghĩa xã hội treo"!

Thứ Ba ngày 06.11.2012     
Nếu xã hội chủ nghĩa, theo khuynh hướng Mác Lê, trong bản chất là một giấc mơ không tưởng, phát xuất từ tư duy bệnh hoạn của những tư tưởng gia quá khích, thì "chủ nghĩa xã hội treo" tức "định hướng xã hội chủ nghĩa" lại là một chiêu bài thâm độc của CSVN để cướp trắng trợn đất đai tài sản của nông dân Việt Nam và chia chác cho cán bộ tham nhũng. Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận của Hoàng Kim với tựa đề: "Đừng bắt nông dân gánh 'Chủ nghĩa xã hội treo'!" sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Tại sao Đảng và Nhà nước đưa ra một quy định đi ngược lại tâm tư và nguyện vọng của tất cả nông dân, tức là đảng lại chiếm quyền sở hữu ruộng đất và quốc hữu hoá ruộng đất của nông dân chúng tôi?
Tại sao lại bắt nông dân phải một mình tiến lên Chủ nghĩa xã hội?
Ở miền Nam, sau năm 1975, để tiến lên Chủ nghĩa xã hội, Đảng quốc hữu hoá mọi tư liệu sản xuất. Đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt nên đất đai phải thuộc sở hữu Nhà nước.
Nhưng, sau đó, Đảng đã lùi một bước từ Chủ nghĩa xã hội về Chủ nghĩa xã hội có định hướng, chấp nhận kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa.
Quốc hữu hoá ruộng đất chỉ đúng khi đã tiến lên Chủ nghĩa xã hội, nay, chưa tiến lên Chủ nghĩa xã hội mà bắt nông dân phải hy sinh quyền lợi để tiến lên một mình, tức là bắt nông dân gánh "Chủ nghĩa xã hội treo".
Luật Đất Đai, Điều 5 khoản 1 qui định: "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu".
Điều 5 khoản 2 mục c lại quy định: Nhà nước có quyền thực hiện quyền định đoạt: "Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất", với quy định này, Đảng và Nhà nước chính thức chiếm đoạt quyền sở hữu ruộng đất của nông dân, bằng cách quốc hữu hoá ruộng đất của nông dân.
Khi nói "toàn dân" như Điều 5, khoản 1 quy định, tức là không phải của riêng ai cả, thì tại sao đất đai thuộc sở hữu của Nhà nước như trong Điều 5, khoản 2? Nếu vậy, Điều 5 khoản 1 nói cho đúng sẽ như sau:
"Đất đai thuộc sở hữu Nhà nước do Đảng đại diện sở hữu".
Vậy thì, Nông dân có đồng ý cho Đảng và Nhà nước chiếm quyền sở hữu ruộng đất của mình không?
Câu trả lời tất nhiên là: Không!
Đất đai là tài sản thiêng liêng của nông dân, không nông dân nào lại muốn Đảng và Nhà nước chiếm quyền sở hữu của mình, để có thể bị thu hồi và bị cưỡng chế bất cứ lúc nào với giá đền bù rẻ mạt.
Vậy, Tại sao Đảng và Nhà nước đưa ra một quy định đi ngược lại tâm tư và nguyện vọng của tất cả nông dân?
Đài Truyền hình Việt Nam cho biết:
"Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, kể từ khi luật đất đai năm 2003 bắt đầu có hiệu lực, đã có gần 1 triệu đơn thư, khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai. Trong số lượng khiếu nại có những tố cáo đúng, hoặc có đúng có sai chiếm tỷ lệ gần 50%... Có nghĩa là 10 năm qua, trong lĩnh vực đất đai đã có xấp xỉ gần 500.000 vụ sai phạm của các cấp chính quyền. Nói cách khác, cán bộ đảng viên đã gây oan ức, đau khổ cho 500.000 gia đình nông dân, nếu tính mỗi gia đình nông dân có 4 người, thì có 2 triệu con người bị cán bộ, đảng viên đưa vào vòng oan ức, khiến cho 2 triệu con người đau khổ triền miên vì tài sản lớn duy nhất của mình bị tước đoạt bất chính là cả một tội ác.
10 năm tới, con số gia đình nông dân bị oan khuất sẽ là bao nhiêu triệu?
Vì chúng cho rằng "Đất đai thuộc sở hữu Nhà nước" nên đã đẻ ra cái "liên minh ma quỷ" giữa đảng viên ăn hối lộ và các chủ dự án.
Ở Văn Giang, tiền đền bù cho nông dân là 135.000 đồng/m2, nhưng giá bán đất rẻ nhất là 20 triệu đồng/m2, đắt nhất là 45 triệu đồng/m2.
Siêu lợi nhuận này, khiến cho chủ dự án đủ sức mua đứt mọi đảng viên lãnh đạo các cấp liên quan đến việc thu hồi đất.
Siêu lợi nhuận này sẽ tạo ra "liên minh ma quỷ" giữa chủ dự án và đảng viên lãnh đạo ăn hối lộ.
Nếu đất đai thuộc quyền sở hữu của nông dân, ai muốn sở hữu đất này phải thoả thuận mua của nông dân, nông dân có quyền ấn định giá bán, nông dân có quyền không bán đất nếu không muốn.
Thế nhưng, nay Đảng lại chiếm quyền sở hữu đất đai của nông dân, rồi lại giao cho đảng viên của mình quyền thu hồi đất, quyền cưỡng chế đất, khiến cho nông dân mất cả hai quyền là quyền ấn định giá bán và quyền không bán đất.
Không trả quyền tư hữu đất đai cho nông dân thì dù có đổi: "Nhà nước xác định giá đất sát với giá thị trường" thành "giá đất do Nhà nước quy định theo mục đích sử dụng đất tại thời điểm định giá, đảm bảo phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước" cũng sẽ tiếp tục đẻ ra "liên minh ma quỷ" và tiếp tục tạo ra dân oan.
Nếu đảng không thay đổi Luật Đất Đai để trả quyền sở hữu ruộng đất lại cho nông dân, nghĩa là Đảng muốn vẫn giữ quyền thu hồi, quyền cưỡng chế đất... Tức là đảng cũng muốn tạo ra dân oan, dân đối kháng với chính đảng và nhà nước c sVN.
Hoàng Kim (Đồng Tháp)

No comments:

Post a Comment