Wednesday, November 28, 2012

Phỏng vấn bà Lê Thị Vân từ thành phố Hải Phòng

Thứ Hai ngày 26.11.2012 
Thưa quý thính giả, 24 hộ dân tại nghĩa địa Đồng Ninh, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng thề quyết tử cùng mãnh đất và nhà của họ gầy dựng nên từ bao nhiêu năm nay trước sự cưỡng chế ngang ngược của nhà cầm quyền. Đại diện của 24 hộ dân này, bà Lê Thị Vân kể lại sự tình với phóng viên Quang Nam như sau

No comments:

Post a Comment