Wednesday, November 28, 2012

Trao đổi với ông Bùi Phát, ứng cử viên nghị viên thành phố Garden Grove, California

Thứ Ba ngày 27.11.2012 
Kính thưa quí thính giả, trong cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ vừa qua, tại những nơi có đông người Việt cư ngụ đã có nhiều người Mỹ gốc Việt tranh cử các chức vụ dân cử tại địa phương, trong số này có ông Bùi Phát, người đã về hạng ba trong cuộc bầu cử nghị viên thành phố Garden Grove thuộc Orange county (quận Cam), miền nam tiểu bang California. Nghị viên thành phố có nhiệm vụ gì ? Động lực nào khiến ông Bùi Phát ra tranh cử ? Ông sẽ làm gì nếu đắc cử ? Xin mời quí thính giả theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với ông Bùi Phát về các câu hỏi về các vấn đề này

No comments:

Post a Comment