Saturday, November 24, 2012

Trao đổi với Luật Sư Đào Tăng Dực, Luật Sư tòa thượng thẩm New South Wales tại Úc Đại Lợi

Thứ Ba ngày 20.11.2012 
Thưa quý thính giả, Điều 4 HP đã và đang gây nhiều tranh luận trong nước lẫn ngoài nước. Các quốc gia dân chủ văn minh trên thế giới không bao giờ chấp nhận một điều khoản tương tự. Chính quyền Assad tại Syria đã bị áp lực của dân chúng hủy bỏ điều 8 hiến pháp, tương tự điều 4 HP tại Việt Nam. Nhiều cá nhân và đoàn thể đấu tranh tại hải ngoại cũng như quốc nội kêu gọi hủy bỏ điều 4HP. Để tìm hiểu thêm về điều khoản quan trọng này của HP, chúng tôi có buổi trao đổi với LS Đào Tăng Dực, LS tòa thượng thẩm NSW tại Úc Đại Lợi

No comments:

Post a Comment