Saturday, November 10, 2012

Trao đổi với nhà giáo Vũ Mạnh Hùng

Thứ Bảy ngày 10.11.2012 
Ở Việt Nam hiện nay, các quan chức từ cấp xã, phường đên trung ương, người nào có chút quyền lực là có thể trở thành kẻ tham nhũng. Giáo dục vốn là một ngành được mọi người quý trọng. Nhưng thật đau lòng, trong môi trường này tham nhũng diễn ra muôn hình vạn trạng. Nhà giáo Vũ Mạnh Hùng, người có nhiều năm làm nghề dạy học, đã đấu tranh chống tham nhũng trong môi trường giáo dục và hậu quả là bị trù đập buộc phải rời khỏi bục giảng. Từ quận Hà Đông thành phố Hà Nội, nhà giáo Vũ Mạnh Hùng đã kể lại với nhà báo Quang Thành những gian nan, khốn khó của mình khi dấn thân vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng nơi mình làm nghề dạy học như sau

No comments:

Post a Comment