Friday, November 30, 2012

Trao đổi với ông Trần Bình Nam về cuộc chiến 8 ngày giữa Hamas Và Do Thái

Thứ Sáu ngày 30.11.2012 

No comments:

Post a Comment