Monday, November 19, 2012

Trao đổi với Linh mục Phan Văn Lợi

Thứ Năm ngày 15.11.2012 
Người dân trong nước sáng hôm qua đã nghe đại biểu Dương Trung Quốc chất vấn thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với 2 câu hỏi đại ý thủ tướng đã xem nặng đảng hơn dân nên chỉ nhận trách nhiệm trước đảng về sự yếu kém của chính phủ do ông lãnh đạo. Và gợi ý với thủ tướng về cụm từ “văn hóa từ chức” thay cho những lời xin lỗi xuông. Để tìm hiểu vụ việc nêu trên. Mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với Lm. Phan Văn Lợi, một tu sĩ luôn nặng lòng với quê hương dân tộc sau đây

No comments:

Post a Comment