Saturday, November 24, 2012

Trao đổi với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ

Thứ Bảy ngày 24.11.2012     
Trong thời gian qua, tình hình Biển Đông sôi động với việc Trung Cộng dương oai diễu võ, bành trướng thế lực, muốn độc quyền làm chủ tài nguyên và hải lộ trọng yếu trong vùng biển này. Tuy là một quốc gia nhỏ nhưng Tân Tây Lan sẽ đóng vai trò như thế nào, cũng như thái độ của quốc gia này ra sao trước việc tranh giành ảnh hưởng giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng trong vùng Nam Thái Bình Dương. Để tìm hiểu thêm về tình hình này, kính mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi của Quang Nam với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, người khởi xướng Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn và hiện là Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn & Yểm Trợ của LLDTCNTQ

No comments:

Post a Comment