Loading...

Wednesday, December 2, 2015

Câu Chuyện Thời Sự: Phỏng vấn nhà báo Từ Thức về hội nghị Thay Đổi Khí Hậu COP21

Thứ Tư, 02.12.2015
Thưa quý thinh giả,
Hội Nghị Thay Đổi Khí Hậu 2015 Của Liên Hiệp Quốc gọi tắt COP21 đang diễn ra tại Paris, thủ đô nước Pháp. Đây có thể xem là một hội nghị lớn nhất của thế giới, quy tụ hàng trăm nguyên thủ quốc gia. Để tìm hiểu về tầm quan trọng cũng như diễn tiến và triển vọng thành công của Hội Nghị này, kính mời quý thính giả theo giõi cuộc thảo luận của chúng tôi với ông Từ Thức, một nhà báo kỳ cựu, cư ngụ tại Paris hơn 30 năm qua.

No comments:

Post a Comment