Saturday, December 12, 2015

Những Vấn Đề Của Chúng Ta: Phỏng Vấn G.s Đoàn Viết Hoạt về TPP

Thứ Bảy, 12.12.2015
Thưa quý thính giả, để tiếp theo chương trình mời quý thính giả lắng nghe chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Hải Nguyên điều hợp, khách mời tuần này là Gs. Đoàn Viết Hoạt, sẽ thảo luận tiếp đề tài: "Ảnh Hưởng Của Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Chiến Lược Xuyên Thái Bình Dương" gọi tắt Là TPP

No comments:

Post a Comment