Saturday, December 26, 2015

Những Vấn Đề Của Chúng Ta: Phỏng Vấn ông Lý Việt Hùng, Tổng Thư Ký của Tập Hợp Đồng Tâm

Thứ Bảy, 26.12.2015
Thưa quý thính giả, chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Hải Nguyên điều hợp, khách mời tuần này là ông Lý Việt Hùng, Tổng Thư Ký của Tập Hợp Đồng Tâm với đề tài: "Có Cần Duy Trì Môn Việt Sử Cho Học Sinh Việt Nam Hay Không?"

No comments:

Post a Comment