Sunday, December 27, 2015

"Dân Chủ Ca" với Nhạc sĩ Xuân Điềm (Phần 2)

Chủ Nhật, 27.12.2015
Tiếp theo đây, thay cho mục "Trả Lời Thư Tín", mời quý thính giả theo dõi mục "Dân Chủ Ca" với Quang Nam và Nhạc sĩ Xuân Điềm.

No comments:

Post a Comment