Friday, December 11, 2015

Phỏng Vấn Đỗ Thị Minh Hạnh

Thứ Sáu, 11.12.2015
Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi giữa Quang Nam với cô Đỗ Thị Minh Hạnh, một cựu tù nhân lương tâm, luôn đi đầu trong các hoạt động thành lập Công Đoàn Độc Lập cho Việt Nam, chống lại sự bốc lột của giới chủ nhân, bảo vệ người lao động.

No comments:

Post a Comment