Monday, January 27, 2014

Phỏng vấn bà Vũ Thị Hải và Ngô thị Minh Ước liên quan đến sự đàn áp tàn nhẫn của công an csVN

Thứ Hai, ngày 27.01.2014

No comments:

Post a Comment