Tuesday, September 11, 2012

Trao đổi với Luật Sư Đỗ Phủ
về phái đoàn tham dự đại hội đảng Dân Chủ

Thứ Ba ngày 11.09.2012 

No comments:

Post a Comment