Saturday, September 22, 2012

Phỏng vấn GS NGUYỄN NGỌC BÍCH

Về Đại Hội kỳ thứ 27 của NGHỊ HỘI NGƯỜI VIỆT TOÀN QUỐC HOA KỲ

Thứ Bảy ngày 22.09.2012     
NGHỊ HỘI NGƯỜI VIỆT TOÀN QUỐC HOA KỲ là một trong những đoàn thể kỳ cựu nhất của người Mỹ gốc Việt, được thành lập để vừa đóng góp cho xã hội mình đang sống, đồng thời lại vừa tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam.
Nhân NGHỊ HỘI NGƯỜI VIỆT TOÀN QUỐC HOA KỲ đang cử hành Đại Hội lần thứ 27 kể từ ngày thành lập, chúng tôi đã có cuộc thảo luận sau đây với GS Nguyễn Ngọc Bích, một trong những người đã góp công khai sinh Nghị Hội và hiện đang là Chủ tịch Ban Chấp Hành. GS GS Nguyễn Ngọc Bích tham dự buổi thảo luận này từ Hoa Thịnh Đốn, nơi Nghị Hội đang tổ chức Đại Hội.

No comments:

Post a Comment