Thursday, September 6, 2012

Điều 4 Hiến Pháp Phải bị hủy bỏ

Thứ Tư ngày 05.09.2012     
Lời dẫn: Để xây dụng dân chủ thật sự cho đất nước, điều kiện tiên quyết là phải hủy bỏ điều 4 Hiến Pháp không như lời của nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tuyên bố "hủy bỏ điều 4 là tự sát". Chúng tôi xin gởi đến quý thính giả bài quan điểm của LLDTCNTQ với tựa đề: "Điều 4 Hiến Pháp" qua sự trình bày của Hải Nguyên để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Khi chúng ta chủ trương hủy bỏ điều 4 hiến pháp như là một điều kiện tiên quyết để xây dựng dân chủ thực sự tại Việt Nam, chúng ta không quan niệm rằng, điều 4 hiến pháp là nguyên nhân duy nhất của chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam.

Trong quá khứ cũng như trong hiện tại, có rất nhiều chế độ độc tài không cần điều 4 hiến pháp.
Tuy nhiên, một khi điều 4 hiện hữu thì hủy bỏ nó lại là một điều kiện ắt có để khai thong sinh lộ cho tiến trình dân chủ hóa đất nước.
Nguyên văn của điều 4 HP như sau:
"Ðảng Cộng Sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác- Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lương lãnh đạo nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Ðảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật."
Câu hỏi cần phải trả lời bây giờ là tại sao hủy bỏ điều 4 là một đòi hỏi tiên quyết trong tiến trình dân chủ hóa đất nước?
Dĩ nhiên ai cũng biết, CSVN thống trị đất nước không phải chỉ nhờ vào điều 4. Thậm chí không có điều 4 CSVN vẫn có thể thống trị chính trường.
Tuy nhiên, vì điều 4 đã được hiến định hóa và chuyên chở toàn bộ tinh thần ý thức hệ Mác Lê, nó đã trở thành một biểu tượng quan trọng của chế độ. Tác động hủy bỏ điều 4 sẽ tạo ra một chấn động sấm sét trên niềm tin vào sự ngự trị của bạo quyền trên đất nước Việt Nam.
Chính vì ý thức được điều này, cựu Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết đã công nhận: Hủy bỏ điều 4 hiến pháp đối với đảng CSVN là tự sát.
Chúng ta, ở một góc nhìn tích cực, phải cám ơn trời đất đã xui khiến những thành phần nào đó của CSVN, trong một cơn say quyền lực, đã quyết định hiến định hóa điều 4 oái ăm này, để chúng ta có một huyệt đạo rõ ràng và trơ trẽn đánh vào, triệt tiêu chế độ. Có thể nói, sự hiện hữu của điều 4 là một tử huyệt của CSVN, không phải là một ưu điểm.
Tiếp theo đó, hủy bỏ điều 4 là phương thức dân chủ hóa đất nước mang tính bất bạo động. Lý do là vì qua điều 4, CSVN kiểm soát toàn bộ Quốc Hội. Chỉ cần bộ chính trị đồng ý bỏ 4 thì Quốc Hội sẽ hội đủ túc số để tu chính hiến pháp và hủy bỏ điều 4 lập tức và không cần gây biến động chính trị đổ máu.
Sau đó, một cuộc tổng tuyển cử với sự tham gia hợp pháp của nhiều đảng phái chính trị sẽ xảy ra, một quốc hội lập hiến sẽ được bầu lên với sự tham gia của mọi thành phần dân tộc. Dĩ nhiên một hiến pháp trên căn bản một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên sẽ được hình thành. Chiếu theo hiến pháp mới, một Quốc Hội Lập Pháp sẽ được bầu lên, cùng với một cơ chế hành pháp dân chủ và sự bổ nhiệm một cơ chế Tư Pháp độc lập.
Sự hủy bỏ điều 4 cũng đưa đến hậu quả tất nhiên là ấn định, trong tinh thần bất bạo động, một biên giới rõ rệt giữa hai quan niệm chính quyền và xã hội dân sự. Hai quan điểm sẽ cộng sinh hài hòa, bổ khuyết cho nhau trong khuôn khổ của một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên sáng tỏ.
Tất cả trong một tiến trình dân chủ hợp pháp, không đổ máu và không gây biến động xã hội. Việt Nam sẽ là một dân tộc văn hiến. Toàn dân bất kể chính kiến sẽ góp phần vào công cuộc xây dựng dân chủ, nền tự chủ và phú cường.
Một nước Việt Nam phú cường, binh lực hiện đại và hùng mạnh, dưới sự lãnh đạo của một chính quyền thực sự dân chủ trong một cuộc bầu phiếu tự do trong sáng, thay vì một chế độ không dám công khai đối diện với nhân dân, mới đủ tư cách và uy tín đặt lại vấn đề lãnh thổ và lãnh hải với Bắc Phương, trong tinh thần tự chủ và bất khuất của Quang Trung Ðại Ðế Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ.
Bằng cách dâng hiến lãnh thổ và lãnh hải, mãi quốc cầu vinh, đảng CSVN đã khai tử chính mình trong lòng của dân tộc. Sự cáo chung của họ sẽ khởi đầu cho sự vươn lên của đất nước Việt Nam trong thiên niên kỷ mới.
LLDTCNTQ

No comments:

Post a Comment