Saturday, September 29, 2012

Trao đổi với Linh Mục Phan Văn Lợi

Thứ Bảy ngày 29.09.2012 
Chuyện chỉnh đốn đảng đã và đang còn tốn thêm nhiều giấy mực của báo chí trong và ngoài nước. Báo lề phải thì được phép gọi đó là chỉnh đốn đảng, nhưng báo lề trái thì thực tế hơn, thẳng thừng hơn thì bảo là “thanh trừng nội bộ” hay “tranh giành quyền lực”. Nhưng dù gọi là gì đi nữa thì vẫn là độc tài đảng trị như Điều 4 HP đã ghi rõ mà nguyên chủ tịch nước NMTriết đã có lần nói thẳng ruột ngựa: “Bỏ 4 là tự sát”. Từ Huế, Lm. Phan Văn Lợi đã có buổi tâm tình chia sẻ với nhà báo Quang Thành về vụ việc này như sau.

No comments:

Post a Comment