Wednesday, September 19, 2012


Trao đỗi giữa anh Quang Thành và cô Phạm Thanh Nghiên

Thứ Tư ngày 19.09.2012 
Liên tục chương trình là tiết mục Câu Chuyện Thời Sự với Quang Thành. Mời quý thính giả cùng theo dõi ...

No comments:

Post a Comment