Wednesday, May 29, 2019

Phỏng vấn Mục sư NGUYỄN HỒNG QUANG về Giải Tự do Tôn giáo Nguyễn Kim Điền

Phỏng Vấn

Kính thưa quý thính giả, trong mục Thời sự hôm nay phóng viên Thái Hòa phỏng vấn Mục sư NGUYỄN HỒNG QUANG về Giải Tự do Tôn giáo Nguyễn Kim Điền do Phong trào Giáo dân Việt Nam Hải ngoại trao cho ông cùng với Hòa Thượng Thích Không Tánh. Xin mời quý thính giả theo dõi….

No comments:

Post a Comment