Wednesday, May 8, 2019

Phỏng vấn bà Nguyễn Thúy Hạnh, người đang vận động giúp đỡ luật sư Trần Quỳnh Vi

Phỏng Vấn

Thưa quý thính giả, dư luận trong và ngoài nước đang đặc biệt quan tâm về tình hình của cô Trần Quỳnh Vi, một nữ luật sư trẻ hiện đang bị bạo bệnh tại Đài Loan. Điều đáng ca ngợi là luật sư Vi đã chấp nhận từ bỏ tương lai tươi sáng của mình tại Hoa Kỳ, nơi cô có văn phòng luật để sang Đài Loan vận động cho công cuộc đấu tranh của toàn dân Việt. Đặc biệt hơn nữa là khi hay tin cô gặp cơn bịnh hiểm nghèo, đồng bào trong nước lần đầu tiên tự động đứng ra quyên góp tài chánh để giúp đỡ cô. Để tìm hiểu sự việc, phóng viên QN có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thúy Hạnh, người sáng lập và điều hành Quỹ 50K và là một trong những người đang vận động giúp đỡ luật sư Trần Quỳnh Vi.  

1 comment: