Thursday, May 23, 2019

Phỏng vấn Hòa Thượng Thích Không Tánh, liên quan đến giải thưởng Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền.

Phỏng Vấn

Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi giữa Quang NamHòa Thượng. Thích Không Tánh, liên quan đến giải thưởng Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền mà Ngài là một trong hai người được bầu chọn.

No comments:

Post a Comment