Friday, May 24, 2019

Phỏng vấn anh Hoàng Nguyên

Phỏng Vấn

Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi giữa Quang Nam và anh Hoàng Nguyên, liên quan đến việc anh của anh Nguyên là anh Hoàng Đức Bình và một số tù nhân khác tuyệt thực để phản đối trại giam đàn áp thô bạo.

No comments:

Post a Comment