Monday, May 6, 2019

Người dân sẽ vui mừng khi có quốc tang

Người Dân Tự Quyết

Thưa quý thính giả, Ca dao có câu “Dân thương dân lập đền thờ, hại dân dân đái ngập mồ thối xương” đủ nói lên tất cả nhân quả mà vua quan ở bất cứ thời nào cũng phải tự gẫm và răn đe chính mình.  Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục NDTQ của Lý Trần Công qua bài viết: “Người dân sẽ vui mừng khi có quốc tang”, sẽ được Hướng Dương trình bày.

No comments:

Post a Comment