Loading...

Monday, June 27, 2016

Thời Sự: ÔNG ĐẰNG GIANG PHỎNG VẤN HĐLKQN&HN

Thứ Hai, 27.06.2016
Kính thưa quý thính giả, trước bước đi không ngừng nghĩ của tiến trình dân chủ hóa đất nước, đã đến lúc các tổ chức và các nhân sĩ đấu tranh trong cũng như ngoài nước phải ngồi lại với nhau để hình thành một cơ chế có đủ sức mạnh thách thức với đảng CSVN. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với các vị chức sắc, đồng chủ tịch HĐLKQN&HN gồm có: Hòa Thượng Thích Không Tánh, LM Phan Văn Lợi, MS Nguyễn Hoàng Hoa, Chánh Trị Sự Hứa Phi (thuộc Cao Đài Giáo) và ông Lê Văn Sóc (thuộc Phật Giáo Hòa Hảo).

No comments:

Post a Comment