Wednesday, June 22, 2016

Câu Chuyện Thời Sự: Thông Báo Khẩn Số 2 Của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam

Thứ Tư, 22.06.2016
V/v: Chùa Liên Trì sắp bị cưỡng chế giải tỏa vào ngày 23/6/2016
Theo một nguồn tin đáng tin cậy được Hòa Thượng Thích Không Tánh xác nhận, Uỷ Ban Nhân Dân quận 2, Phường An Khánh Sài gòn đã họp nhiều lần và ra quyết định sẽ tiến hành cưỡng chế giải tỏa, xóa bỏ chùa Liên Trì tọa lạc tại 153 Lương Đình Của, Phường An Khánh, Quận 2, Sài gòn vào ngày 23/6/2016.

No comments:

Post a Comment