Loading...

Friday, June 24, 2016

DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH và NIỀM TIN CỦA DÂN CHÚNG

Thứ Sáu 24.06.2016   
"Diễn biến hoà bình" đã từng được đảng CSVN xem là 1 trong 4 nguy cơ đe doạ sự tồn vong của Đảng. Bản chất của nguy cơ này như thế nào và liệu đảng CSVN có thể hoá giải được nguy cơ này không? Xin mời quý thính giả theo dõi bài Quan Điểm của LLCQ với tựa đề "DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH và NIỀM TIN CỦA DÂN CHÚNG" qua sự trình bày của Hải Nguyên.
Ngày 15 tháng 6 vừa qua, báo điện tử Việt-Times đăng tải bài phỏng vấn cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp, trong đó có chi tiết liên quan đến "nguy cơ về diễn biến hoà bình" gây nhiều chú ý trong dư luận. Theo tờ báo này, ông Hợp nhận định cái nguy cơ mà đảng CSVN gọi là "diễn biến hòa bình" bản chất chỉ là sự mất lòng tin của dân chúng đối với đảng. Ông Hợp đã giải thích nguyên văn như sau: "Khi mà người dân giảm sút lòng tin vào Đảng mà Đảng lại không chịu đổi mới để vì dân, thì bản thân sự trì trệ đó sẽ đẻ ra mâu thuẫn." Ông Lê Doãn Hợp cũng khẳng định, theo báo Việt-Times, xin trích "Cách mạng chỉ nổ ra khi quần chúng nhân dân không chịu được sự bảo thủ, trì trệ của lãnh đạo đương thời, khi cấp trên không xứng đáng, cấp dưới không thể chịu đựng thêm được nữa. Đấy chính là điều mà người ta hay gọi là diễn biến hòa bình".
Đây là lần đầu tiên một cơ quan truyền thông lề phải đã đăng tải cách giảng giải về "diễn biến hoà bình" có tính cách "chệch hướng" so với lối giải thích chính thống của Đảng. Gọi là "chệch hướng" vì theo những văn kiện và phát biểu của các cấp lãnh đạo đảng CSVN, "Diễn biến hoà bình" là âm mưu của các thế lực thù địch nhắm vào các thành phần đảng viên "thoái hoá", "biến chất", để tạo sự phân hoá, làm suy yếu đảng.
Hãy nghe ông TBT Nguyễn Phú Trọng nhận định về "diễn biến hoà bình" trong bài phát biểu tại hội nghị có tên rất dài là "HỘI NGHỊ CÁN BỘ TOÀN QUỐC QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG", diễn ra tại Hà Nội ngày 27 tháng 02 năm 2012, xin trích "Đảng phải đương đầu với sự chống phá điên cuồng và quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động. Âm mưu cơ bản, lâu dài của chúng là xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Diễn biến hòa bình là một chiến lược nằm trong hệ thống chiến lược phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc, là "thủ đoạn hòa bình để giành thắng lợi".
Rõ ràng đã có sự trái ngược trong hai lối giải thích. Theo TBT Nguyễn Phú Trọng, nói riêng và đảng CSVN nói chung, "Diễn biến Hoà Bình" là một âm mưu của các thế lực thù địch tấn công đảng, thì ngược lại, ông Lê Doãn Hợp cho rằng đây là phản ứng của dân chúng và đảng viên cấp thấp trước tình trạng bảo thủ, trì trệ của cấp lãnh đạo Đảng. Nói cách khác, ông Hợp xác quyết là chẳng có thế lực thù địch nào cả mà chỉ có chính đảng viên hại đảng!
Phải thành thật khen ngợi cựu bộ Trưởng Lê Doãn Hợp đã nhìn rõ được bản chất của vấn đề và can đảm trình bày công khai nhận định của mình. Nhận định này chẳng những đối nghịch lại với Đảng, mà còn hàm chứa ý nghĩa lên án thành phần lãnh đạo.
Càng khen ngợi ông Hợp hơn nữa khi biết vào cuối năm 2007, lúc vừa nhậm chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Hợp đã đưa ra chủ trương việc thông tin của báo chí phải giống như người đi đường chấp hành đúng luật giao thông là luôn luôn đi theo lề bên phải. Chủ trương này bị bị dư luận lên án mạnh mẽ, trong đó nổi bật nhất là phát biểu của giáo sư Ngô Bảo Châu rằng: "Bám theo lề là việc của con cừu, không phải là việc của con người tự do"! Phát biểu của ông Hợp trong cuộc phỏng vấn của báo Việt-Times rõ ràng đã chứng tỏ ngày nay, ông đã mạnh dạn dấn bước theo "lề trái"!
Tuy nhiên, nếu ông Hợp đã nhìn rõ được nguyên nhân dẫn đến cái "nguy cơ diễn biến hoà bình" đối với đảng CS thì có vẻ như Ông đã "nhắm mắt" và "bịt tai", chối bỏ thực tế bằng cách cố gắng đưa ra phương thức chữa trị nguy cơ này với mục tiêu là cứu Đảng.
Thật vậy, ông Hợp cho rằng để lấy lại niềm tin của dân chúng, đảng CS phải "cải cách thể chế", mà theo lời ông được báo Việt-Times trích đằng, nguyên văn: "mấu chốt là Đảng phải đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, đặc biệt là công tác cán bộ, cơ chế giám sát quyền lực tối cao". Theo ông, chính tình trạng bè phái, cục bộ trong Đảng là "căn bệnh " nguy hiểm nhất, và chừng nào tình trạng này chưa được ngăn chận thì sự tồn vong của Đảng Cộng sản sẽ vẫn còn bị đe dọa.
Ông Hợp quên rằng tình trạng cục bộ, bè phái trong đảng CSVN, cũng như tất cả những tệ nạn khác như cửa quyền, tham nhũng, lãnh phí, vv... đều phát sinh từ một cái gốc; đó tình trạng đảng CS độc quyền cai trị và cai trị vĩnh viễn đất nước, thể hiện qua điều 4 hiến pháp. Vì độc quyền làm chủ nhân ông đất nước, đứng ngoài và đứng trên luật pháp, nên các đảng viên tự tung, tự tác, không bị một cơ quan độc lập kiểm soát chế tài. Làm sao có thể "đổi mới phương thức lãnh đạo", "cải cách công tác cán bộ", "giám sát quyền lực tối cao", nếu tất cả đều thu tóm trong MỘT đảng, do MỘT tập đoàn lãnh đạo, mọi phê bình, chỉ trích đều bị gán cho tội danh "phản động", "âm mưu lật đổ"!
Chừng nào đảng CSVN còn nắm độc quyền cai trị đất nước thì ngày đó "nguy cơ diễn biến hoá bình" còn tồn tại./.
LLCQ

No comments:

Post a Comment