Saturday, June 11, 2016

NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA: HỘI LUẬN VỚI ÔNG MẶC GIAO (P.2)

Thứ Bảy, 11.06.2016
Thưa quý thính giả, chuyên mục "Những Vấn Đề Của Chúng Ta" tuần này, là cuộc thảo luận về mối quan hệ ngoại giao Việt- Mỹ giữa ông Đằng Giang và nhà báo Mặc Giao . Ông Mặc Giao, tên thật Phạm Hữu Giáo - Dân Biểu Quốc Hội VNCH từ 1967. Trong nhiệm kỳ dân biểu, đã giữ các chức vụ Tổng Thơ Ký Hạ Nghị Viện và Chủ Tịch Ủy Ban Ngoại Giao - Tổng Thơ Ký Giám Sát Viện - Sứ Thần Ngoại Giao của VNCH tại Paris cho đến 1975 - Hiện là Chủ Bút Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân, Westminster, California, Hoa Kỳ . Ông Mặc Giao hiện đang sinh sống tại Canada.

No comments:

Post a Comment