Tuesday, September 15, 2015

SAU BỨC MÀN CỘNG SẢN: Độc Tài Độc Đảng Trong Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Thứ Ba, ngày 08.09.2015    
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục" SAU BỨC MÀN CỘNG SẢN ". Đây là diễn đàn để trình bày những sự kiện đã và đang diễn ra trong nội bộ Đảng CSVN, đặc biệt là trong guồng máy an ninh của đảng. "SAU BỨC MÀN CỘNG SẢN" do Khánh Toàn, một cựu đảng viên Đảng CSVN đã phục vụ nhiều năm trong ngành công an phụ trách. Tuần này mời quý thính giả theo dõi bài Độc Tài Độc Đảng Trong Tư Tưởng Hồ Chí Minh qua sự trình bày của Duy Hà.
Trong kỳ phát thanh trước chúng tôi có nói, chính vì dựa vào di chúc của Hồ Chí Minh, trong đó đã viết: "Đảng ta là một đảng cầm quyền" nên đảng cộng sản Việt Nam đã đề ra điều 4 hiến pháp – một điều lệ cho phép đảng csvn quyền độc tôn lãnh đạo đất nước. Với vai trò tổng bí thư của đảng, là người nắm quyền lãnh đạo cao nhất, nhưng ai cũng biết : Nông Đức Mạnh (NĐM) là người dân tộc thiểu số, trình độ chỉ là trung cấp lâm nghiệp với vốn kiến thức hạn hẹp, thấp kém. Thế mà, đảng lại bầu ông ta vào chức vụ lãnh đạo cao nhất-Tổng Bí thư (TBT).
Chính vì thế, khi nắm chức TBT, Nông Đức Mạnh đã liên tục ký kết các hiệp định dâng đất, dâng biển, dâng cả ải Nam Quan, thác Bản Dốc và phần lớn vịnh Bắc Bộ cho Trung Cộng, thậm chí cho Trung Cộng vào khai thác Bauxit ở Tây Nguyên. Trong khi ngư dân ta ngày đêm rên xiết dưới sự khủng bố, giết hại của Trung Cộng, Nông Đức Mạnh vẫn tỏ ra niềm nở, vui mừng hớn hở như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tay bắt mặt mừng với Hồ Cẩm Đào-Chủ tịch Trung Cộng
Vào năm 1988, những chiến sĩ hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma, xác của họ vẫn không được mang về, nhưng NĐM và những người trong Bộ Chính Trị đảng CSVN vẫn thản nhiên trước sự khẩn cầu của người dân khi họ đề nghị được đem xác họ về để tẩm liệm. Điều này đã chứng tỏ bản chất thuần phục Bắc Kinh của NĐM và đảng CSVN.
Về già, ông ta ngồi chễm chệ trên ngai vàng như vua chúa xây trong tư dinh ông ta, giống như một tên ngáo ộp, khi tiếp bí thư thứ nhất trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (HCM), thì quả đúng là một sự sỉ nhục nặng nề cho đảng CSVN. Như vậy, HCM đã xây dựng cơ chế tạo ra một đảng CSVN mù quáng, tham nhũng, độc tài, hại dân hại nước chứ làm gì có tư tưởng HCM (TT HCM) xuất chúng nào như đảng CSVN tuyên truyền?
Trong những lần phát thanh trước, chúng tôi cũng nói đến việc HCM đã chỉ đạo cho báo Cứu Quốc, số 147, ngày 21.01.1946, đăng nội dung ông ta nói: "Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào...Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành...rất mong nhân sĩ nước ngoài và đồng bào trong nước rõ cho".
"Mong muốn tột bậc là ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành", câu nói này của HCM có hợp lý lắm không? Thật sự, ngày nay, người ở tù cũng có cơm ăn áo mặc và cũng được học bổ túc văn hóa hay học đại học từ xa. Như vậy, mong muốn tột bậc đó của ông Hồ thật sự là cho người ở tù hay cho đồng bào Việt Nam, hay cho ai vậy? Câu nói này chứng tỏ HCM có đầu óc, tầm nhìn quá nông cạn, không có khả năng nhìn xa hiểu rộng, thế thì làm sao ông có tư tưởng cao siêu cho được? Ông ta như là một kẻ tiểu nhân hoặc thua cả kẻ tiểu nhân chứ làm sao dám sánh được với các bậc vĩ nhân, hay đấng trượng phu hay những người quân tử?
Người quân tử chẳng thà chịu khổ, chịu chết chứ không chịu ăn, chịu học để mà bị người khác chà đạp nhân phẩm. Những bậc vĩ nhân, người ta xem trọng nhân phẩm, sống luôn có lòng tự trọng chứ không phải chỉ vì miếng ăn, vật chất cám dỗ hay uy vũ mà có thể khuất phục được, như người xưa thường nói : " Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất" là thế. Chà đạp nhân phẩm người ta rồi cho cơm ăn áo mặc, hoặc cho học hành mà tư tưởng luôn bị khống chế bởi đảng, giống như học tập cải tạo của đảng thì học để làm gì? Sinh viên nào cũng bị bắt học tư tưởng Hồ Chí Minh (TTHCM) và triết học Mác- Lê nin rất nhảm nhí , mất thời gian không còn thời gian để nghiên cứu chuyên môn, nghiên cứu khoa học, học ngoại ngữ thì ai mà ham? Cho học hành để có hàng chục ngàn Tiến sĩ, Thạc sĩ, Giáo sư, Kỹ sư mà đến nay, cả nước không chế tạo được một ốc vít thì "ai cũng được học hành" để làm gì trong cái chế độ cộng sản theo TT HCM, thực hiện chính sách ngu dân này?
Bàn đến câu nói mong muốn tột bậc của HCM, vấn đề ở đây, không phải là đặt trọng tâm đến việc HCM có thật sự quý độc lập tự do hay không(?), có lo cho dân ấm no, được học tập thật không(?), mà quan trọng nhất là chúng ta không thấy ông ta đề cập đến: dân chủ, nhân quyền, nhân phẩm của người dân trong mong muốn tột bậc của ông ta. Không có dân chủ, nhân quyền và nhân phẩm thì con người không còn là con người. Do đó, mong muốn tột bậc của Hồ Chí Minh quả là một loại mong muốn quá là tầm thường, chứa đầy sự giả dối, mị dân lừa dân, thế mà cũng gọi là "mong muốn tột bậc" sao "?". TT HCM của CSVN cao siêu lắm mà, sao lại chứa đầy sự giả dối, thấp hèn đến thế sao?
Ông Hồ chẳng hề biết coi trọng dân chủ, nhân quyền và nhân phẩm của nhân dân là quan trọng ở mức độ nào cả cho nên đã để lại cho đảng CSVN một thứ tư tưởng cực kỳ phản động. Thực hiện theo tư tưởng của ông ta, đảng CSVN không chấp nhận dân chủ trong chính trị, không dân chủ trong văn hóa, tôn giáo, không dân chủ trong kinh tế... Ngay cả cái quyền sở hữu tư nhân miếng đất cỏn con nơi người dân đang ở cũng chưa có, nói chi là có các quyền khác của con người. Quyền tự do hội họp, tự do lập hội, tự do phát biểu, tự do báo chí cũng không có. Quyền tự do đi lại, tự do cư trú, tự do thân thể bất khả xâm phạm, quyền biểu tình cũng không có. Quyền khiếu kiện tập thể của dân oan khi bị đảng cướp mất nhà, mất đất cũng không được... Nhưng khốn thay, các thứ quyền đó trong hiến pháp của quốc hội bù nhìn ban hành theo lệnh đảng lại có ghi đầy đủ mà không bao giờ thực hiện. Phải chăng ngoài việc thực hiện độc tài độc đảng, mất dân chủ, họ cònlàm theo tư tưởng giả dối của Hồ Chí Minh?
Khánh Toàn và Duy Hà kính chào tạm biệt quí vị.
Khánh Toàn
15/09/2015

No comments:

Post a Comment