Sunday, September 20, 2015

Phỏng vấn ông Trần Nguyên Hưỡn về việc công khai hoạt động của Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng

Chủ Nhật, ngày 20.09.2015
Kính thưa quý thính giả, Như trong phần tin tức chúng tôi vừa loan, Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, gọi tắt là Dân Xã Đảng, vừa loan báo sẽ hoạt động công khai. Thay cho mục "Việt Nam Tuần qua" như thường lệ mỗi Chủ Nhật, mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn của chúng tôi với ông Trần Nguyên Hưỡn, Ủy viên Đặc trách Chính trị của Dân Xã Đảng

No comments:

Post a Comment