Monday, September 14, 2015

Đất nước của những khẩu hiệu

Thứ Hai, 14.09.2015    
Việt Nam trong thế kỷ 21, vẫn đầy dẫy nhiều khẩu hiệu trơ trẽn và vô cảm của đảng và nhà nước CS, không khác gì những thủ đoạn tuyên truyền và kiểm soát tư tưởng xưa cũ của Đức Quốc Xã thời Hitler hoặc Liên-Xô thời Stalin. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Nguyễn Tuấn với tựa đề: "Đất nước của những khẩu hiệu" sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Có những thứ bất bình thường mà ở Việt Nam người ta cảm thấy bình thường. Một trong những thứ đó là... khẩu hiệu. Khẩu hiệu xuất hiện khắp nơi trên đất nước, từ đồng quê ra thành thị. Thường thường, chúng mang nội dung tuyên truyền chính trị, ca ngợi công lao trời biển của đảng và bác, và chính quyền. Nhưng trong thời hội nhập quốc tế và internet, cái kiểu tuyên truyền bằng khẩu hiệu này cần phải xem lại, chứ không thì sẽ là một trò cười cho thế giới văn minh.
Có thể rút ra một vài đặc điểm của các khẩu hiệu Việt Nam:
Thứ nhất là các khẩu hiệu ca ngợi tài đức của đảng là nhiều nhất. Như thấy trên, số khẩu hiệu liên quan đến đảng rất nhiều, nhiều hơn hẳn số khẩu hiệu liên quan đến HCM và Nhà nước. Điều này thì chắc cũng không khó hiểu, vì đảng sinh đẻ ra Nhà nước, nên đảng phải xuất hiện nhiều hơn. Chẳng những nhiều hơn mà còn đứng đầu. Như thấy trên, các khẩu hiệu có danh sách vài thành phần thì đảng lúc nào cũng đứng đầu, đứng trước cả dân và đứng trước luôn thiên nhiên (mùa xuân)! Những khẩu hiệu này cũng nhằm mục tiêu nhắc nhở cho công chúng biết ai đang điều hành đất nước này và đất nước này vẫn theo Mác-Lê-Mao.
Thứ hai là lời lẽ trong khẩu hiệu thường mang tính đạo cao đức trọng và lúc nào cũng... tự khen. Thú vị nhất là tự hô "muôn năm", tức là bắt chước theo các vua thời chế độ phong kiến bên Tàu. Đả phá phong kiến, nhưng lại dùng ý tưởng của phong kiến. Thật là trớ trêu! Nhất là khẩu hiệu "Đảng ta là đạo đức, là văn minh". Nhưng nếu người đọc tự hỏi "ta" là ai? Chắc chắc số người tự nhận "ta" trong văn cảnh này chỉ có chừng 2-3 triệu. Ấy thế mà họ tự nhận là "đạo đức, văn minh". Mà, thật ra, hai chữ này - là danh từ - cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Đạo đức có thể là tốt, nhưng cũng có loại đạo đức tồi, đạo đức xuống cấp. Còn "văn minh" là gì? Chẳng lẽ dân tộc này chưa có nền văn minh? Toàn bộ câu khẩu hiệu, do đó, rất tối nghĩa.
Thứ ba là các khẩu hiệu mang tính dạy đời, nhắc nhở. Có thể nói rằng tất cả các khẩu hiệu ở VN nó giống như ai đó lơ lửng ở trên cao trong vòm trời đang nói với lương dân phía dưới, mà lương dân không biết kẻ đó là ai. Ví dụ như khẩu hiệu nhắc nhở người dân rằng đảng CSVN là người lãnh đạo mọi thắng lợi, và phải đời đời nhớ ơn chủ tịch HCM. Ai là tác giả khẩu hiệu đó? Tại sao tác giả có cách viết trơ trẽn như thế? Nhưng có lẽ do không đủ thì giờ và kích thước, nên người viết khẩu hiệu không nhắc nhở người dân phải nhớ ơn gì. Điều làm người ta khó chịu là những khẩu hiệu đó cứ như là dí vào mặt công chúng, tức là một sự ép buộc và tra tấn tinh thần.
Thứ tư là tất cả các khẩu hiệu chính trị xã hội chỉ mang tính "tích cực" chứ tuyệt đối không có tiêu cực. Thật vậy, hoàn toàn không có biểu ngữ nào chống tham nhũng, chống việc mua quan bán chức, chống nạn quan liêu. Như vậy người ta chỉ chọn những chủ đề liên quan đến người dân, chứ những gì liên quan đến quan chức thì người dân không được biết (hay không có quyền biết) Có lẽ chính vì thế mà các khẩu hiêu được thiết kế để nói với người dân bằng những lời lẽ trịch thượng. Đọc qua có cảm giác như là cha mẹ lên lớp cho con cái, hay như thầy giảng cho trò nghe, hay thực tế hơn là như quan chức dạy cho thường dân. Hàm ý trong cách nói đó là một giả định rằng người dân còn ngu ngơ, dốt nát, không hiểu gì về đạo lý xã hội và sức khỏe.
Thứ năm là khẩu hiệu ở Việt Nam thường mang một thông điệp ngầm, và thông điệp này có khi hoàn toàn ngược lại 180 độ so với ý nghĩa bề ngoài của chữ viết. Ngày xưa, khi người dân không có độc lập và tự do, thì khẩu hiệu "Không có gì quí hơn độc lập tự do" xuất hiện đầy đường (nhưng nay thì rất hiếm). Ví dụ như khi nhắc nhở "Toàn đảng, toàn dân, toàn quân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" thì người ta hiểu rằng hiện nay các đảng viên không học theo tấm gương của ông. Hay như "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại" có nghĩa là cán bộ đã quên ơn ông. Và, qua cách hiểu đó người đọc cũng có thể suy luận ra khẩu hiệu "Đảng cộng sản Việt Nam muôn năm" có ý nghĩa gì. Do đó, những biểu ngữ này là một loại ngôn ngữ mà George Orwell từng đề cập đến: Phản nghĩa.
Nhìn qua biểu ngữ người ta có thể đoán được một phần nào tình hình xã hội hiện nay. Chẳng hạn như nhìn qua biểu ngữ nói về sự quí trọng con trai và con gái, chúng ta biết rằng ở VN đang có tình trạng mất cân đối giới tính và giết thai nhi. Ở Việt Nam ngày nay, tỉ lệ thiếu nữ vị thành niên phá thai thuộc vào hàng cao nhất thế giới. Đó là một con số chẳng ai lấy làm tự hào. Hay như nhìn qua biểu ngữ về kế hoạch hóa gia đình, chúng ta có thể đoán rằng dân số VN đang tăng một cách đáng ngại.
Nhưng câu hỏi đặt ra là những tuyên truyền như thế có hiệu quả không? Chẳng biết người ta có làm nghiên cứu để tìm hiểu hiệu quả của những cuộc vận động, của những biểu ngữ như thế hay không.
Ở VN, cứ mỗi khi có vấn đề gì hay sự kiện gì cần đến công chúng là người ta nghĩ ngay đến tuyên truyền và "giáo dục". Ai cho phép và các cán bộ có tư cách gì mà giáo dục công chúng? Tuyên truyền do đó là hình thức thụ động nhất trong việc huy động quần chúng. Hình như giới tuyên truyền ở Việt Nam vẫn làm theo mô hình và cách thức mà họ đã học từ Tàu, từ Liên-Xô cũ, chứ không sáng tạo ra cái gì mới. Tại sao họ không nghĩ ra cách thức chuyển tải những thông điệp chính trị - xã hội đi vào người dân một cách nhẹ nhàng, vui nhộn và nhất là bình đẳng. Do đó, cho đến nay, người dân vẫn phải chịu trận với cách tuyên truyền rất trịch thượng, phản cảm, vô duyên và có khi vô nghĩa. Đó là một sự tra tấn tinh thần cần phải chấm dứt.
Nguyễn Tuấn

No comments:

Post a Comment