Wednesday, September 16, 2015

KẾT QUẢ XỔ SỐ GÂY QUĨ
ĐÀI ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
TẠI HOUSTON NGÀY 16/8/2015

Giải 

Số

Lô Độc Đắc: 5 lượng vàng

22033

Lô Thần Tài: 2 lượng vàng

22784

Lô May Mắn 1: I-Pad

16937

Lô May Mắn 2: I-Pad

10519

Lô May Mắn 3: I-Pad

24940

Lô An Ủi 1: Tablet 7"

21863

Lô An Ủi 2: Tablet 7"

12160

Lô An Ủi 3: Tablet 7"

24169

Lô An Ủi 4: Tablet 7"

25762

Lô An Ủi 5: Tablet 7"

15949

Quí Đồng Hương có các số trúng kể trên xin liên lạc về đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi qua email: lienlac.dlsn@gmail.com; điện thoại: 408-663-9860 hay 281-701-1672 để được nhận giải
Vé trúng sau 90 ngày không người nhận sẽ được xung vào quỹ của đài Đáp Lời Sông Núi

No comments:

Post a Comment