Tuesday, August 20, 2019

Phỏng vấn Tiến sĩ Mai Thanh Truyết (tiếp theo)

Phỏng Vấn

Thưa quý thính giả, tiếp theo mời quý vị theo dõi tiếp phần 2 buổi trao đổi của chúng tôi với Tiến sĩ Mai Thanh Truyết do Hồng Phúc thực hiện.

No comments:

Post a Comment