Sunday, April 17, 2016

Trả Lời Thư Tín

Chủ Nhật, 17.04.2016
Kính thưa quý thính giả, sau đây là tiết mục Trả Lời Thư Tín do ông Đằng Giang, quản nhiệm đài Đáp Lời Sông Núi thực hiện

No comments:

Post a Comment