Saturday, April 16, 2016

Những Vấn Đề Của Chúng Ta: Tiếp xúc với Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết (P.1)

Thứ Bảy, 16.04.2016
Thưa quí thính giả, hiện nay nhiều vùng ở Việt Nam đang bị thiếu nước nghiêm trọng, riêng vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long bị nước biển lấn sâu, tác động đến nền nông nghiệp nước nhà. Để tìm hiểu sự kiện này, trong tiết mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta hôm nay, chúng tôi đã tiếp xúc với Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết, một người đã nghiên cứu rất sâu rộng trong lãnh vực môi sinh, hiện ông là Chủ Tịch Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam, đồng thời cũng là Phó Chủ Tịch Đảng Đại Việt. Cuộc hội luận do đặc phái viên Đằng Giang thực hiện. Mời quý thính giả cùng theo dõi.

No comments:

Post a Comment