Saturday, April 30, 2016

Lời Kêu gọi biểu tình.

Thứ Bảy, 30.04.2016
Thưa quí thính giả, tình trạng ô nhiễm môi sinh kéo dài trong 30 năm đổi mới và phát triền nhưng thiếu kế hoạch kiểm soát, nay đã tác động trực tiếp đến đất dai, nguồn nước sông ngòi, biển cả và không khí, tình trạng đã trở nên cự kỳ nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của toàn dân ta, sẽ kéo dài từ thê hệ này sang thế hệ khác. Vậy chúng ta là những người dân đóng thuế để bảo vệ sự an toàn cho chính mình, phải có bổn phân nói lên quan điểm của mình. Chúng tôi kêo gọi bà con hăng hái xuống đường để nói lên những điều quan tâm của mình.
Thời gian: bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng ngày 1/5/2016.
Địa điểm:
+ Tại Hà Nội: Nhà hát lớn, số 1 Tràng Tiền.
+ Tại Sài Gòn: Công viên 30/4, Lê Duẩn, Quận 1
+ Tại các tỉnh: ở bất cứ đâu với bất cứ ai có thể xuống đường với một biểu ngữ trong tay và một tài khoản facebook.

No comments:

Post a Comment