Friday, August 21, 2015

Đây là sự thật 14.08.2015

Thứ Sáu, ngày 21.08.2015    
Trong suốt 85 năm qua dưới chế độ độc tài toàn trị, đảng CSVN đã áp đặt những tư duy mông muội lên tâm thức người Việt và những hệ lụy ấy đang kéo dài cho đến ngày nay.Chúng đã gián tiếp tạo ra nhiều thế hệ thụ động, bảo thủ và lạc hậu đối với những quy luật phát triển của thế giới văn minh … Mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Đây Là Sự Thật với Đặng Chí Hùng và Tâm Anh để hiểu chi tiết hơn về vấn đề này
Tâm Anh: Đảng CSVN thường tuyên bố, yêu nước là phải yêu chủ nghĩa xã hội và phải trung với đảng CS mới là yêu Việt Nam. Điều này được hiểu như thế nào thưa anh ĐCH ?
Đặng Chí Hùng: Xin chào quý thính giả ĐLSN, Xin chào chị Tâm Anh !
Đây là luận điểm cực kỳ sai trái và nói láo của CSVN. Đất Nước là của cha ông có bốn ngàn năm văn hiến. CNXH chỉ là một hình thái xã hội mà thôi, đó là chưa kể đó là hình thái sai trái mà tôi đã có lần trình bày .Tại sao phải đồng nhất hai khái niệm này ?Chính nhận thức này đã tạo ra sự nhân nhượng cho kẻ cùng chung ý thức hệ Trung Cộng dẫn đến hệ quả là chủ quyền quốc gia đang dần mất vào tay kẻ cướp láng giềng.
Còn về luận điểm thứ hai thì đảng phái là một tổ chức chính trị tự nguyện, có một hệ tư tưởng hay một đường lối nhất định, nhưng cũng có thể đại diện cho một liên minh giữa các lợi ích riêng rẽ, tuy nhiên đất nước là khái niệm của chung còn đảng phái chỉ là hình thái chính trị.
Đảng nắm quyền phải thông qua bầu cử tự do không áp đặt. Do đó bắt buộc hoặc cổ vũ "Trung với Đảng" là một điều khiên cưỡng. Đảng CSVN lại đang thực hiện mục tiêu định hướng XHCN,một mục tiêu mơ hồ ngay với chính lý luận của Đảng. Hơn nữa Đảng CS còn là một tổ chức không chính danh, ăn bám xã hội ,độc tài và giết người. Do đó luận điểm này cũng hoàn toàn sai.
Tâm Anh: Như anh đả noí ở trên, đảng CSVN hoạt động không chính danh vậy thì xin anh cho một vài dẫn chựng cụ thể được không ?
Đặng Chí Hùng: Thưa chị Tâm Anh, điều này không khó vì:
- Một đảng phái hoạt động phải có giấy phép mà đảng CSVN thì chưa bao giờ có cái đó cả.
- Điều thứ hai là đảng CSVN chỉ có do đảng cử mà thôi, từ trước đến nay dân không có bầu cử tự do, như vậy thì làm sao có thể gọi là chính danh được.
- Điều thứ nữa, chính đảng CSVN đã gọi công khai trong sách vở do họ biên soạn là "cướp" chính quyền của ông Trần Trọng Kim, điều đó đã cho thấy đảng CSVN chỉ là một lũ cướp như cái cách họ đi ăn cướp Miền Nam.
- Cuối cùng, đảng CSVN là do Nga - Tầu lập ra và họ là chi bộ của quốc tế cộng sản, họ không vì lợi ích quốc gia Việt Nam. Chính Lê Duẩn và Hồ Chí Minh đã công khai thừa nhận. Vì vậy đối với VN thì đảng CSVN cũng không có chính danh.
Do vậy đảng CSVN về lý thuyết không thể có chính danh. Còn thực tế thì ai cũng biết qua những hành động ăn cướp, tham nhũng, bán nước thì đảng CSVN lại càng không thể có chính danh được.
Tâm Anh: Đảng CSVN đã từng khẳng định, dân chủ nhưng vẫn phải là dân chủ tập chung và tự do trong khuôn khổ pháp luật do đảng quy định. Vậy đâu là sự thật của hai khái niệm này thưa anh ?
Đặng Chí Hùng: Xin được vắn tắt thế này thưa chị Tâm Anh và quý thính giả !
Đây là nguyên tắc căn bản của đầu óc độc tài Hồ Chí Minh.Theo đó thì "Tập thể lãnh đạo là dân chủ. Cá nhân phụ trách là tập trung. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tức là dân chủ tập trung". (Trích Hồ Chí Minh toàn tập – Tập 5).
Và : "Ở nước ta chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ. Nhân dân bầu ra các Hội đồng nhân dân, Uỷ ban kháng chiến hành chính địa phương, và Quốc hội cùng Chính phủ Trung ương."
Đây là một quan điểm ngụy biện.Thực chất của "dân chủ tập trung" là một thể chế độc tài toàn trị theo kiểu Stalin. Bởi vì người dân không được đề cử người mình muốn bầu mà là do Đảng cử. Do đó cái gọi là Đại Biểu quốc Hội đều không phải là Đại biểu của nhân dân mà là một sự lẫn lộn,pha tạp ,hổ lốn giữa hành pháp, lập pháp và tư pháp giữa chính quyền và các thành phần có chức quyền,địa vị trong xã hội.Tất cả trộn lại tạo thành một tập thể "vừa đá bóng vừa thổi còi" không hề có tam quyền phân lập. Hồ Chí Minh đã copy cái đó từ Liên Xô cũ về.
Còn về Tự do phải theo luật pháp nhưng phải là thứ luật pháp độc lập, không vi hiến và tuân theo các nguyên tắc căn bản của một nhà nước pháp trị như đã nói ở trên là có tam quyền phân lập.Trong nhà nước pháp trị các quyền hiến định phải được tôn trọng và phải có một cơ quan bảo hiến. Sự thượng tôn pháp luật phải được đặt lên hàng đầu và tất cả mọi công dân đều bình đẳng như nhau. Do đó tự do là phải tôn trọng các quyền con người được hiến pháp quy định rõ ràng. Ngồi xổm lên hiến pháp bằng các điều luật vi hiến là tước bỏ quyền tự do của con người. Như vậy rõ ràng đảng CSVN chỉ nói láo mà thôi thưa quý thính giả.
Xin chào quý thính giả ĐLSN, xin chào chị tâm Anh !

No comments:

Post a Comment