Monday, June 16, 2014

Phỏng vấn Luật sư Lê thị Công Nhân về bản tuyên bố công khai hoạt động của Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do

Thứ Hai, ngày 16.06.2014
Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do, gọi tắt là Lao Động Việt vừa ra một bản tuyên bố chính thức hoạt động công khai và hiện diện bên cạnh các tổ chức xã hội dân sự hiện nay tại Việt Nam và vẫn đang bị nhà cầm quyền đàn áp, nhiều thành viên của họ vẫn còn đang bị cầm tù như cô Đỗ Thị Minh Hạnh, anh Đòan Huy Chương v.v... Để tìm hiểu thêm về việc hình thành và họat động của Liên Đòan Lao Động Việt, chúng tôi có cuộc phỏng vấn luật sư Lê Thị Công Nhân, phó chủ tịch của tổ chức này. Xin mời anh Thomas Việt.

No comments:

Post a Comment