Saturday, February 13, 2016

CÂU CHUYỆN THỜI SỰ: PHỎNG VẤN BÁC SĨ ĐỖ VĂN HỘI

Thứ Bảy,  13.02.2016
Kính thưa quý thính giả, trong hai ngày 15 và 16 tháng 2 này, TT Obama sẽ gặp các nhà lãnh đạo 10 nước trong Hiệp Hội các quốc gia ĐNA tại Sunnylands. Đây là cơ hội để người Việt Nam tỵ nạn bày tỏ quan điểm đối với các vấn đề của đất nước, chúng tôi có buổi trao đổi với Bs. Đỗ Văn Hội - Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ về sự kiện đặc biệt này

No comments:

Post a Comment