Friday, September 19, 2014

Tiếp xúc với Giáo sư Nguyễn Thanh Trang liên quan đến nạn bạo hành của công an CSVN ngày càng trầm trọng

Thứ Sáu, ngày 29.08.2014
Kính thưa quý thính giả, như Bản Lên Tiếng của LLDTCNTQ đã nêu, nạn công an CSVN bạo hành đã đến mức báo động.
Để tìm hiểu về tệ trạng này, mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với Gs. Nguyễn Thanh Trang, Chủ tịch Ủy Ban Nghiên Cứu Sách Lược Hưng Quốc của LLDTCNTQ. Gs. NT Trang cũng là một trong những người sáng lập Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam và đã giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Phối Hợp mạng lưới này nhiều nhiệm kỳ, tổng cộng hơn 10 năm. Ông Trang tham dự cuộc thảo luận từ Nam California, Hoa Kỳ

No comments:

Post a Comment