Saturday, September 13, 2014

Nhà báo Phạm Trần nói về Quyền Tự Do Ngôn Luận tại Việt Nam - phần 2

Thứ Bảy 13.09.2014   
Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối Thứ Bảy, là chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do đặc phái viên Hải Nguyên phụ trách điều hợp. Và đây là phần đầu của loạt bài liên quan đến quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam. Xin nhường lời cho anh Hải Nguyên

No comments:

Post a Comment