Thursday, September 11, 2014

Phỏng vấn anh Đặng Chí Hùng, nhà tranh đấu bất khuất cho Sự Thật để đem lại tự do dân chủ cho Việt Nam vừa mới đến Canada

Thứ Năm, ngày 11.09.2014
Thưa quý thính giả, như tin tức chúng tôi đã loan, anh Đặng Chí Hùng một blogger bất khuất đã rời Thái Lan đến được bến bờ tự do Canada sau một thời gian dài bị chính phủ Thái cầm giữ qua lời yêu cầu của CSVN. Anh đã dành cho đài DLSN cuộc phỏng vấn như sau,

No comments:

Post a Comment