Wednesday, May 21, 2014

Quyền Công Dân (Quyền Tự Do Kinh Doanh, Ngôn Luận)

Thứ Tư, ngày 21.05.2014    
Liên tục chương trình, qua chuyên mục Con Người Việt Nam hôm nay, Nguyên Hồng sẽ nói về “quyền tự do kinh doanh và tự do ngôn luận … ”. Mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây
Quyền kinh doanh là quyền được trồng trọt, sản xuất những sản phẩm mà không gây ảnh hưởng đến môi sinh, hoặc ảnh hưởng đến đời sống của mỗi thành phần trong xã hội. Quyền kinh doanh nhằm mục đích tạo sự sáng tạo trong sản xuất và nâng cao phẩm chất của sản phẩm. Lợi nhuận cho cá nhân thúc đẩy con người tìm cách để tạo ra sản phẩm nhằm cung cấp nhu cầu của thị trường. Nhiều cá nhân tạo ra cùng một sản phẩm thì sẽ dẫn đến sự cạnh tranh và từ đó dẫn đến sự nâng cao phẩm chất của sản phẩm trong tiến trình cạnh tranh.
Chính quyền phải có bổn phận tạo đủ mọi điều kiện để mọi cá nhân trong xã hội có quyền kinh doanh để làm giàu cho cá nhân nói riêng và làm giàu cho đất nước nói chung (cá nhân làm có tiền đóng thuế cho nhà nước thì vô hình chung sự giàu có của cá nhân là sự giàu có của đất nước). Chính quyền phải có bổn phận ngăn chận những kinh doanh mang tính chất độc quyền. Bởi sự độc quyền sẽ tạo ra giá cả cao trong thị trường và cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cá nhân trong xã hội và ảnh hưởng đến các ngành sản xuất khác. Chính quyền có thể khuyến khích người dân đầu tư hay sản xuất một sản phẩm nào đó mà chính quyền đã nghiên cứu và thấy rằng có triển vọng mang lại lợi nhuận lớn trong tương lai, nhưng chính quyền không thể bắt buộc bất cứ cá nhân hay công ty nào đó trong xã hội thực hiện những nghiên cứu của chính quyền. Chính quyền phải có bổn phận ngăn chận và trừng trị những cá nhân tạo ra những sản phẩm có ảnh hưởng đến sức khoẻ của nhân dân chẳng hạn như sản xuất thuốc phiện, hoặc những loại thuốc có hại đến con người.
Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về quyền tự do ngôn luận
Đây là quyền tự do không những có từ nguyên thủy của loài người mà là một quyền rất có hữu ít cho người dân lẫn chính quyền. Với quyền tự do ngôn luận, mọi người, mọi thành phần trong xã hội được tham dự để bàn cãi mọi vấn đề mà có ảnh hưởng đến toàn bộ xã hội hoặc ảnh hưởng đến đường lối chính sách của chính quyền. Với quyền tự do ngôn luận, người ta sẽ bàn cãi để làm tăng giá trị của vấn đề hay của sự thật nếu vấn đề hay sự thật đó có giá trị. Ngược lại thì cũng với quyền tự do ngôn luận, người ta sẽ nhìn ra được sự sai lầm của một vấn đề hay của một sự thật mà nhà cầm quyền tuyên truyền -- muốn mọi người phải nghe theo. Quyền tự do ngôn luận sẽ tránh được độc tài trong lời nói, trong suy nghĩ, trong diễn đạt và tạo môi trường cho mọi người đóng góp ý kiến để đưa đất nước tiến lên.
Con người tự mình đánh giá mình hay là tự kiểm điểm nếu nói theo kiểu của đảng cộng sản Việt Nam -- thì sự đánh giá đó không khách quan mà là chủ quan. Mà bất cứ sự chủ quan nào cũng đều không đánh giá rõ sự thật của vấn đề. Để có sự đánh giá khách quan về một cá nhân, hay một chính sách của chính quyền -- thì con người cần có quyền tự do ngôn luận. Quyền tự do ngôn luận phải được hiểu là mọi thành phần trong xã hội có quyền bàn cãi hoặc đưa ý kiến đề nghị một chính sách nào đó trong chính quyền mà không bị bắt bớ, không bị chụp mũ là phản động và không bị bỏ tù vì chính kiến đưa ra khác với lối suy nghĩ của các vị lãnh đạo trong chính quyền. Mọi người trong xã hội có quyền nhận xét chính sách và hiệu quả làm việc của chính quyền để lên tiếng cảnh cáo với người dân, với giới lãnh đạo, nếu chính sách cũng như cách điều hành quốc gia đi ngược lại quyền lợi của dân tộc.
Có người nói rằng Việt Nam hiện nay có quyền tự do ngôn luận bằng chứng là người dân muốn nói gì chính quyền thì nói (khác với thời 1975, khi mà nói về sự bất công của nhà nước cộng sản Việt Nam thì sẽ bị bỏ tù ngay). Nhưng nếu dựa vào đó để bảo rằng người dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận thì là một lầm lẫn lớn. Biết bao nhiêu trí sĩ yêu nước, các nhà trí thức trong nước, các chuyên gia trong nước, các vị đảng viên về hưu đã bị bắt đi tù hoặc bị giam lõng tại gia bởi vì họ nói lên những điều đi ngược lại đường lối và lối suy nghĩ của đảng cộng sản Việt Nam.
Tại sao đảng cộng sản Việt Nam lại bỏ tù những người khác chính kiến mình? Bởi vì những người đó vạch ra rõ sự sai lầm to lớn của đảng cộng sản Việt Nam và kêu gọi đảng phải sửa sai lầm bằng cách thực hiện tự do dân chủ thực sự -- thì mới có thể giải quyết những khó khăn hiện giờ. Nhưng nếu thực hiện tự do dân chủ thực sự thì đảng sợ mất quyền hành. Mà quyền hành đi đôi với quyền lợi tài chính. Chính vì thế mà đảng cộng sản Việt Nam sẵn sàng hy sinh tương lai dân tộc để được nắm quyền hành và hưởng thụ sung sướng trên cái đau khổ của dân tộc. Đảng CSVN sẵn sàng làm những thái thú của Trung Hoa thời đại 21 để tiếp tục đè đầu, đè cổ người dân, tiếp tục cướp đi tài sản của người dân, cũng như đánh đập người dân, bỏ tù những người khác chính kiến với đảng CSVN bằng những tội danh hoàn toàn bịa đặt -- do cơ quan tư pháp bù nhìn của VN thực hiện trước công lệnh của đảng CSVN.
Cho nên chỉ có quyền tự do ngôn luận thì mọi người mới có thể thấy được những sai lầm to lớn của lãnh đạo, từ đó đòi hỏi giới lãnh đạo phải thay đổi, hoặc người dân sẽ thay đổi bằng cách chọn người khác tài giỏi hơn để lãnh đạo đất nước. Chỉ có quyền tự do ngôn luận mọi người mới có thể nghe nhiều tiếng nói khác biệt nhau, từ đó sự thật của sự thực mới được tập thể quần chúng thấy cái sai, cái đúng của giới cầm quyền, hoặc các cơ quan nhà nước, hoặc các cơ quan bất vụ lợi hay công ty có ảnh hưởng đến xã hội.
Dĩ nhiên sẽ có những người lợi dụng quyền tự do ngôn luận này. Tất cả các luật lệ, các quyền tự do của Con Người đều có thể bị lợi dụng. Nhưng không phải vì chuyện lợi dụng đó mà nhà cầm quyền cấm đoán quyền tự do ngôn luận của Con Người. Trái lại nhà cầm quyền phải có những bộ luật rõ ràng để mọi người có quyền phát biểu ý kiến và đồng thời có những bộ luật rõ ràng trừng phạt những ai lạm dụng quyền tự do ngôn luận, hoặc cấm đoán người khác thực hiện quyền tự do ngôn luận.
Thực tế đã chứng minh là chỉ có một xã hội dân chủ, tự do bình đẳng mới có thể thực hiện các quyền tự do căn bản của Con Người. Còn tất cả những chế độ khác, từ cộng sản đến quân phiệt, hoặc độc tài đều không bao giờ tôn trọng quyền tự do của Con Người.
Nguyên Hồng

No comments:

Post a Comment