Thursday, May 15, 2014

Ba năm hoạt động của đài Đáp Lời Sông Núi

Thứ Năm, ngày 15.05.2014    
Khao khát sự thật là một nhu cầu tự nhiên vô cùng mãnh liệt của con người. Nhưng những quốc gia cộng sản như Việt Nam, Trung Cộng, Bắc Hàn luôn che giấu sự thật. Kính mời quí thính giả nghe quan điểm của Lực Lượng Cứu Quốc về việc đáp ứng nhu cầu thông tin qua ba năm hoạt động của đài ĐLSN qua giọng đọc của Hải Nguyên
Kính thưa quí thính giả,
Từ ngày 15 tháng 5 năm 2011 đến nay, qua hơn 1000 buổi phát thanh trên làn sóng 1503 ki lô chu kỳ của đài Đáp Lời Sông Núi, quí thính giả đã có cơ hội tìm hiểu và so sánh những thông tin chúng tôi cống hiến trái ngược hẳn với những gì do hệ thống tuyên truyền của nhà cầm quyền CSVN đưa ra.
Cung cấp thông tin chính xác trung thực chính là sứ mạng của làn sóng phát thanh mà chúng tôi đang thực hiện. Trong ba năm qua Radio ĐLSN đã giữ đúng tôn chỉ vạch ra là tôn trọng sự thật, thông tin chính xác và thực thi quyền được nói, được nghe mà đồng bào ta đã bị cướp mất hay bị hạn chế.
Radio ĐLSN ra đời để gióng lên tiếng trống báo động tổ quốc lâm nguy, báo động âm mưu thôn tính của Trung Cộng, báo động tình trạng tham nhũng thối nát của tập đoàn lãnh đạo CS. Phơi bày sự thật xấu xa từng được bưng bít che đậy bấy lâu nay. Vạch trần những sai lầm trong chính sách ngoại giao bất cân xứng và những thỏa hiệp ngầm phương hại nghiêm trọng đến tương lai cả dân tộc. Kêu gọi đoàn kết dân tộc, hàn gắn vết thương để xây dựng đất nước, tạo dựng một nước Việt Nam tiến bộ, trong một thể chế dân chủ pháp trị và đa nguyên.
Để nói rõ hơn về sứ mạng này, chúng tôi thiết nghĩ cần nêu ra một vài dữ kiện cụ thể có liên hệ trực tiếp đến đời sống của đa số đồng bào chúng ta sau đây:
Sau gần bốn thập niên thống nhất đất nước, với những thay đổi diện mạo bên ngoài như nhà cửa, đường xá cầu cống được xây dựng khắp nơi, một số người cho đó là sự phát triển và phồn thịnh của dân tộc. Còn nhà cầm quyền CSVN thì khoe khoang rằng đó là sự thành công vượt bậc nhờ vào sự lãnh đạo khôn khéo của đảng Cộng Sản, nên đất nước ta mới có được dáng vẻ như ngày nay.
Câu hỏi cốt lõi chúng ta cần đặt ra hôm nay là đời sống vật chất và tinh thần của đa số người dân có được hạnh phúc hay không? Tiếp đến là những công trình xây dựng kia thật sự đang làm lợi ích cho ai? Đó có phải là nhu cầu cấp bách và thiết thân cho dân chúng không? Nếu so sánh với các quốc gia trong vùng thì với nguồn đầu tư như vậy, Việt Nam có hơn hay thua xa những quốc gia khác trong khu vực? Chúng tôi tin rằng đồng bào đã có sẵn câu trả lời. Tuy nhiên để làm sáng tỏ thêm, chúng tôi nêu ra một vài thông tin để chúng ta cùng suy nghĩ:
Với con số hơn 300 tỷ Đô La Mỹ đã đổ vào Việt Nam trong hơn 20 năm qua, làm nên vẻ phồn thịnh bề ngoài như đã nói trên, một phần nhỏ là những khoản viện trợ nhân đạo không phải hoàn trả, còn lại là mượn nợ từ những định chế tài chánh quôc tế, và của những quốc gia có dự án đầu tư tại Việt Nam. Khối nợ khồng lồ này chúng ta và con cháu chúng ta sẽ phải hoàn trả.
Với số tiền hơn 300 tỷ ấy, ít nhất cũng mất 20% tức là khoảng 60 tỷ đi vào túi một thiểu số người có quyền có chức, tạo ra một lớp tư bản đỏ mới giàu có. Bên cạnh thành phần quan chức nắm quyền hành, là nhóm lợi ích tay chân thân tín của nhà nước, được trao quyền quản lý các dự án xậy dựng. Hai thành phần này trở nên giàu có nhờ rút rỉa, bớt xén công quĩ, đó chính là tệ nạn tham những rộng lớn ở nước ta hôm nay.
Thành phần giàu có chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, còn lại đại đa số người dân vẫn nghèo túng cơ cực, lại bị bóc lột sức lao động, bị chà đạp nhân phẩm, đời sống tinh thần bị khủng bố, nhân quyền và cả dân quyền cũng bị tước đoạt. Xã hội băng hoại, đầy nhiễu loạn, giáo dục xuống cấp, luân lý suy đồi, con người trở thành ích kỷ, vô cảm và độc ác. Đó là hệ lụy của tình trạng bưng bít thông tin, tuyên truyền một chiều và khoe khoang thành tích của đảng CSVN.
Tại Việt Nam hôm nay không có tự do ngôn luận, không có tự do báo chí, mà không có tự do báo chí thì sẽ không thể chống được tham nhũng và không thể cải tiến được xã hội, đó là kinh nghiệm lịch sử bất khả tương nghị.
Trong những ngày này làn sóng biểu tình chống Tàu xâm lược đang diễn ra sôi nổi ở các tỉnh, hàng vạn công nhân đã xuống đường ở Bình Dương, Đồng Nai Vũng Tàu, Biên Hòa, Long Thành và đang lan ra đến Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, với hơn 5 ngàn công nhân xưởng giày Sao Vàng ở huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình cuống đường biểu tình.
Hình ảnh truyền đi trên mạng cho thấy nhiều cơ sở bị phóng hỏa và xác người nằm la liệt trên đường dẫn đến khu dự án Formosa ở Vũng Án thuộc huyện Kỳ Anh – Hà Tĩnh, nơi mà nhà cầm quyền VN đã cho người Đài Loan thuê trong thời hạn 70 năm, với hơn 5 ngàn công nhân người Hoa đang làm việc và thành lập làng xã riêng của họ.
Và còn bao nhiêu thông tin khác bất lợi cho đảng CS thì bị bưng bít hay bóp méo sự thật theo lệnh của nhà nước.
Radio DLSN chính là tiếng nói của người dân yêu quê hương tổ quốc, yêu sự thật, sẽ phá vỡ những bưng bít che đậy, sẽ chiếu sáng những góc tối của xã hội, và đáp ứng lòng mong đợi của người Việt Nam.
Radio DLSN không do một thế lực nào khuynh loát, mà đó chính là tiếng nói, là hơi thở và là tâm tư nguyện vọng chung của đồng bào, nên CSVN đã cho đó là "cực kỳ phản động".
Cám ơn quí thính giả đã nghe phần quan điểm của chúng tôi.
Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc

No comments:

Post a Comment