Saturday, May 10, 2014

Những Vấn Đề Của Chúng Ta: Luật sư Đoàn Thanh Liêm nói về xã hội dân sự, phần 2

Thứ Bảy 10.05.2014   
Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối Thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do đặc phái viên Hải Nguyên phụ trách điều hợp. Xin mời anh Hải Nguyên.

No comments:

Post a Comment