Saturday, May 31, 2014

Giáo Sư Nguyễn Bá Lộc: Tình trạng bang giao kinh tế giữa VN à Trung Quốc

Thứ Bảy 31.05.2014  
Tình trạng bang giao kinh tế giữa VN à Trung Quốc trong vòng 10 năm qua đã trở thành một mối lo lớn cho đất nước. Nhất là trong tình hình phức tạp và gay cấn từ đầu tháng năm dương lịch đến nay sau khi Trung Quốc ngan nhiên đem giàn khoan dầu Hải Dương cực lớn đến xâm phạm lãnh hải Hoàng sa của VN. Mối tương quan nầy càng ngày càng lộ rõ bản chất lấn áp của tham vọng bá quyền Trung Quốc, mà phần thua thiệt nặng nề là VN

No comments:

Post a Comment