Thursday, December 22, 2016

Tiếng Dân Oan, 21.12.2016

TiếngDânOan

Thưa quý thính giả trong mục Tiếng Dân Oan hôm nay chúng tôi mời quý thính giả theo dõi trường hợp bị mất nhà đất của Dân Oan Tống thị Lan như sau…

No comments:

Post a Comment